by Intellect Schools of languages

Политика за поверителност

Обща информация

От 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на услуги по обучения, преводи и легализация, Агенция Интелект ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование “Агенция Интелект" ООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ: 201178972
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Черни връх 70-72
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, бул. Черни връх 70-72; бул. П. Евтимий 45 & 60; бул. Андрей Ляпчев, бл. 261А; ул. Топли дол 1А; бул. Васил Левски 1А
 5. Данни за кореспонденция: гр. София, бул. Черни връх 70-72
 6. E-mail: info@intellect.bg
 7. Телефон.: 0700 13 002, 0878 44 74 70
 8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 419511/15.02.2016

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

 1. Администратор на лични данни: Ваня Ананиева-Любенова
 2. Данни за кореспонденция: гр. София, бул. Черни връх 70-72
 3. Телефон: 0878 447470
 4. Email: v.ananieva@intellect.bg

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

“Агенция Интелект” ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) “Агенция Интелект” ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с провеждане на езиков одит чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

(2) “Агенция Интелект” ООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, “Агенция Интелект” ООД действа в качеството си на обработващ лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) “Агенция Интелект” ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:

(2) “Агенция Интелект” ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява “Агенция Интелект” ООД?

Чл. 3. (1) “Агенция Интелект” ООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

(2) “Агенция Интелект” ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

(3) “Агенция Интелект” ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

(4) Личните данни са събрани от “Агенция Интелект” ООД от лицата, за които се отнасят или от техни упълномощени представители.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) “Агенция Интелект” ООД съхранява Вашите лични данни за срок от пет години. След изтичането на този срок, “Агенция Интелект” ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) “Агенция Интелект” ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) “Агенция Интелект” ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) “Агенция Интелект” ООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от “Агенция Интелект” ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия клиентски профил или чрез искане в свободен текст.

(2) “Агенция Интелект” ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, всяка информация по преминали обучения или направени преводи, ще бъде недостъпна.

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от “Агенция Интелект” ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) “Агенция Интелект” ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма, като при прекомерен брой заявки, “Агенция Интелект” ООД си запазва правото да наложи административна такса.

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, с отправяне на искане до “Агенция Интелект” ООД.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от “Агенция Интелект” ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а “Агенция Интелект” ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

(2) “Агенция Интелект” ООД не е длъжна да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил /в случай, че имате регистрация/ или писмено искане, изпратено до “Агенция Интелект” ООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди “Агенция Интелект” ООД, като представите на място своя идентификационен документ.

(4) “Агенция Интелект” ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от “Агенция Интелект” ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на “Агенция Интелект” ООД с искане по имейл.

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от “Агенция Интелект” ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. “Агенция Интелект” ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от “Агенция Интелект” ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако “Агенция Интелект” ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) “Агенция Интелект” ООД не е длъжна да Ви уведомява, ако:

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 15. За извършване на услуги по превод и легализация, Вашите лични данни се обработват от заклети пред МвНР преводачи и редактори.

Други разпоредби

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 18(1). Когато възлагате на “Агенция Интелект” ООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, “Агенция Интелект” ООД действа в качеството на обработващ личните данни.

(2). В случаите по ал. 1, “Агенция Интелект” ООД действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате.

Реклама

Към настоящия момент, ние не използваме лични данни с цел реклама, нито предоставяме лични данни на други лица (обработващи лични данни) с рекламна цел.

Въпреки това, с потвърждаване на заявката вие се съгласявате, че Агенция "Интелект" ООД има правото да ползва събраните лични данни за следните цели:

Когато обработваме лични данни се обработват за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право безплатно и по всяко време да направи възражение срещу обработването, включително профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг, независимо дали става въпрос за първоначално или по-нататъшно обработване.